วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างล้อมรั้วรอบพื้นที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านปอบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวมขาเหล็กและตู้กระจกบานเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโนเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง