ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ] ..........................................................................................
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ] ..........................................................................................
ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง [ 6 ธ.ค. 2565 ] ..........................................................................................
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ] ..........................................................................................