พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

  มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง หมู่ 3 /หมู่12 และเด็กนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุ หมู่ 12

  การแข่งขันฟุตบอล คงคนคร ลีกคัพ ครั้งที่ 2

  พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงแม่ของแผ่นดิน พิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเปิดป้ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4