องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


ดำเนินการซ่อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 6 จุด บ้านโคกเสี่ยว ม.9


วันที่ 7 เมษายน 2563 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด มอบหมายให้ นายธนภูมิ หมั่นการ นายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง อบต.คูขาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกดำเนินการซ่อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 6 จุด บ้านโคกเสี่ยว ม.9 เพื่อให้ไฟฟ้าที่ชำรุดได้ใช้งานปกติเพื่อความปลอดภัยและความสว่างในการสัญจรช่วงเวลากลางคืนของพี่น้องต่อไป