องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น คุ้มค่า (Koomkah) [ 19 ส.ค. 2563 ]6
2 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน [ 19 ส.ค. 2563 ]5
3 สถานการณ์ไข้เลือดออก [ 19 ส.ค. 2563 ]8
4 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการาอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 3 ส.ค. 2563 ]13
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 [ 9 ก.ค. 2563 ]17
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]22
7 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 เม.ย. 2563 ]7
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 10 มี.ค. 2563 ]67
9 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการตามกฏหมายภาษีที่ดินฯ [ 18 ธ.ค. 2562 ]96
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]84
 
หน้า 1|2|3|4|5|6