องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เรื่องรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]9
2 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น คุ้มค่า (Koomkah) [ 19 ส.ค. 2563 ]28
3 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน [ 19 ส.ค. 2563 ]23
4 สถานการณ์ไข้เลือดออก [ 19 ส.ค. 2563 ]28
5 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการาอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 3 ส.ค. 2563 ]32
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 [ 9 ก.ค. 2563 ]34
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]40
8 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 เม.ย. 2563 ]23
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 10 มี.ค. 2563 ]85
10 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการตามกฏหมายภาษีที่ดินฯ [ 18 ธ.ค. 2562 ]116
 
หน้า 1|2|3|4|5|6