องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อบต.คูขาด ลงนามถว่ยพระพร 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 42


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อบต.คูขาด ลงนามถว่ยพระพร 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 42 พรรษา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ