องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี ประจำปี 2563


วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อบต.คูขาด สำนักงานปลัด งานพัฒนาสังคม จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี ประจำปี 2563 โดยมีนางพยอม เจริญชัย รองนายกองค์๋การบริหารส่วนตำบลคูขาด เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนางณัฐยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าสำนักปลัด และนางธัญญารัตน์  วงษ์ชำนาญ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากอำเภอคง เป็นวิทยาการให้ความรู้