องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ประจำปี 2563


วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบต.คูขาด จัดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ประจำปี 2563 โดยวิทยากรจาก กศน.อำเภอคง ในการทำอาชีพขายปอเปี๊ยะสดทอด มีกลุ่มสตรีตำบลคูขาดเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 65 คน ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด