องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฏหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี 2563งานกฏหมายและคดี สำนักงานปลัด อบต.คูขาด จัดโครงการอบรม และนายกนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องกฏหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม อบต.คูขาด โดยมีวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันแก่ประชาชนและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน