องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก ประจำปี 2563


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.คูขาด จัดโครงการสายสัมพันธ์แม่ลูกผูกพันธ์ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.คูขาด โดยนายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผอ.กองฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ มีกิจกรรมมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ประกวดระบายสี กิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิเพื่อไหว้แม่ เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก