องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด และคณะผู้บริหาร นายอิทธิพัทธ์ วีระพัฒน์ กำนันตำบลคูขาด ผู้นำหมู่บ้าน บ้านงิ้ว ม.10 ร่วมต้อนรับ ท่านอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยาก


วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด และคณะผู้บริหาร นายอิทธิพัทธ์ วีระพัฒน์ กำนันตำบลคูขาด ผู้นำหมู่บ้าน บ้านงิ้ว ม.10 ร่วมต้อนรับ ท่านอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะ ในการมาตรวจราชการ "โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิง" พร้อมระบบระบายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บ้านงิ้ว ม.10 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และได้รับเกียรติจากท่าน สส.สุชาติ ภิญโญ สส.จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย