องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เข้ารับเกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เข้ารับเกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563