องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด อนุมัติคำสั่งให้ คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ลงพื้นที่ตรวจโครงการประปาผิวดินขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด ยิน


วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด อนุมัติคำสั่งให้ คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ลงพื้นที่ตรวจโครงการประปาผิวดินขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด ยินดีกับพี่น้องบ้านโนนทันที่ได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพและสะดวกสบายในการอุปโภคบริโภค ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ในการนำของท่านนายกนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์