องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2564 โดยมีนักเรียน ศพด.บ้านโนนตาแก้ว ศพด.บ้านเมืองคง ศพด.บ้านหนองหนาด รวมทั้งมีผู้ปกครองนักเรียน / ท่านปลัดสุกัญญา บัวสำราญ /นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์ ผอ.กองการศ


วันที่ 21 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.คูขาด จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2564 โดยมีนักเรียน ศพด.บ้านโนนตาแก้ว ศพด.บ้านเมืองคง ศพด.บ้านหนองหนาด รวมทั้งมีผู้ปกครองนักเรียน / ท่านปลัดสุกัญญา บัวสำราญ /นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์ ผอ.กองการศึกษาฯ /ครู ศพด. และพนักงาน ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาและดูแลเด็กนักเรียนด้วย ณ สวนเกษตร100ไร่ และสวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สดใส ก้าวไกลสู่โลกกว้าง