องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]69
2 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]62
3 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]74
4 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]76
5 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ธ.ค. 2562 ]75
6 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]73
7 รายงานการประชุม สภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]73
8 รายงานการประชุม สภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]71
9 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]72
10 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]80
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7