องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.115-02 สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 19 พ.ค. 2564 ]4
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]16
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 [ 15 ก.พ. 2564 ]8
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกนังบดทับแน่น บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 [ 15 ก.พ. 2564 ]8
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมดป่าล้างท่อเมน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 [ 9 ก.พ. 2564 ]7
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 [ 2 ก.พ. 2564 ]8
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18 [ 29 ม.ค. 2564 ]7
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]13
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 [ 21 ม.ค. 2564 ]7
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 [ 19 ม.ค. 2564 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14