องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์ความรู้ การตรวจสอบพัสดุประจำปี [ 1 ธ.ค. 2562 ]28
2 องค์ความรู้ การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 1 พ.ย. 2562 ]32
3 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.2559 [ 1 ต.ค. 2562 ]30
4 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ [ 1 ก.ย. 2562 ]36
5 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.2559 [ 1 ก.ค. 2562 ]33
6 เอกสารเผยแพร่ความรู้ [ 1 มิ.ย. 2562 ]34
7 บทความที่น่าสนใจ [ 1 เม.ย. 2562 ]30
8 ประกันสังคมน่ารู้ [ 1 มี.ค. 2562 ]35
9 องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2562 ]32
10 เอกสารสวัสดิการ [ 1 ม.ค. 2562 ]29
 
หน้า 1|2