องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 เม.ย. 2563 ]84
2 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนเมษายน 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]198
3 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]181
4 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 16 ธ.ค. 2558 ]197
5 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ธ.ค. 2557 ]230
6 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 25 ธ.ค. 2556 ]221
7 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผน 2555 [ 15 ม.ค. 2556 ]219