องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]68
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563) [ 30 ก.ย. 2562 ]72
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 30 ก.ย. 2562 ]74
4 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]74
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 30 ต.ค. 2558 ]216
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2558 – 2560) [ 29 ต.ค. 2558 ]211
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2555 - 2557 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 [ 21 พ.ย. 2555 ]243
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2555-2557 [ 7 ก.ย. 2555 ]209