องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 และไตรมาส 2) [ 1 เม.ย. 2564 ]17
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]83
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]82
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]15
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]95
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2563 ]94
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]95
8 ประกาศเรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 19 ก.ย. 2559 ]240
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 19 ก.ย. 2559 ]237
10 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]228
 
หน้า 1|2