องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]62
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]59
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]75
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2563 ]71
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]74
6 ประกาศเรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 19 ก.ย. 2559 ]217
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 19 ก.ย. 2559 ]215
8 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]203
9 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 พ.ค. 2556 ]210
10 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2556 [ 30 เม.ย. 2556 ]200
 
หน้า 1|2