องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]17
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2563 ]18
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]17
4 ประกาศเรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 19 ก.ย. 2559 ]153
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 19 ก.ย. 2559 ]150
6 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]144
7 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 พ.ค. 2556 ]148
8 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2556 [ 30 เม.ย. 2556 ]143
9 งบทดลองเดือนมีนาคม 2556 [ 29 มี.ค. 2556 ]143
10 งบทดลองเดือนมกราคม 2556 [ 31 ม.ค. 2556 ]137
 
หน้า 1|2