องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23