องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานจากประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 1 ก.ค. 2567 ]2
2 ประกาศการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. ตำแหน่งประธานกรรมการฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อปท.) [ 17 พ.ค. 2567 ]16
3 ประกาศ การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ) [ 17 พ.ค. 2567 ]8
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด [ 29 ก.พ. 2567 ]32
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.พ. 2567 ]37
6 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]26
7 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]9
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 13 มี.ค. 2566 ]65
9 ประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 20 ก.พ. 2566 ]61
10 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]61
11 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]55
12 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย [ 9 ม.ค. 2566 ]4
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการบริการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]47
14 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]334
15 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ตำบลคูขาด [ 1 ธ.ค. 2564 ]180
16 แจ้งผลการแก้ไขระบบประปาบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 [ 22 พ.ย. 2564 ]175
17 แจ้งผลการแก้ไขระบบประปาบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15 [ 22 พ.ย. 2564 ]176
18 ประกาศการลดพลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด [ 4 ต.ค. 2564 ]178
19 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด [ 30 ก.ย. 2564 ]140
20 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 [ 9 มิ.ย. 2564 ]384
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign