องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 13 มี.ค. 2566 ]14
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 20 ก.พ. 2566 ]11
3 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]20
4 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]7
5 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]285
6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ตำบลคูขาด [ 1 ธ.ค. 2564 ]139
7 แจ้งผลการแก้ไขระบบประปาบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 [ 22 พ.ย. 2564 ]136
8 แจ้งผลการแก้ไขระบบประปาบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15 [ 22 พ.ย. 2564 ]135
9 ประกาศการลดพลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด [ 4 ต.ค. 2564 ]133
10 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด [ 30 ก.ย. 2564 ]98
11 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 [ 9 มิ.ย. 2564 ]334
12 แจ้งผลการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 [ 6 มิ.ย. 2564 ]104
13 แจ้งผลการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะบ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 [ 6 มิ.ย. 2564 ]101
14 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2564 ]283
15 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) [ 30 เม.ย. 2564 ]330
16 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเผาถ่านและเลี้ยงแพะ [ 20 เม.ย. 2564 ]104
17 การป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 [ 4 ม.ค. 2564 ]368
18 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด [ 9 ธ.ค. 2563 ]315
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2563 ]298
20 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]302
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign