องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด [ 29 ก.พ. 2567 ]18
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.พ. 2567 ]26
3 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]17
4 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]2
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 13 มี.ค. 2566 ]54
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 20 ก.พ. 2566 ]52
7 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]53
8 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]43
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการบริการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]38
10 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]326
11 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ตำบลคูขาด [ 1 ธ.ค. 2564 ]169
12 แจ้งผลการแก้ไขระบบประปาบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 [ 22 พ.ย. 2564 ]163
13 แจ้งผลการแก้ไขระบบประปาบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15 [ 22 พ.ย. 2564 ]166
14 ประกาศการลดพลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด [ 4 ต.ค. 2564 ]168
15 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด [ 30 ก.ย. 2564 ]130
16 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 [ 9 มิ.ย. 2564 ]375
17 แจ้งผลการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 [ 6 มิ.ย. 2564 ]135
18 แจ้งผลการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะบ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 [ 6 มิ.ย. 2564 ]129
19 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2564 ]319
20 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) [ 30 เม.ย. 2564 ]376
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign