องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
สาส์นจาก นายก อบต.

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 นี้ เป็นโอกาสพิเศษที่จะมองความสุขความปราถนาดีมายังพี่น้องชาวคูขาด ทุุกท่าน ปีนี้อาจจะเป็นวาระพิเศษที่ได้กลับเข้ามารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เป็นรอบที่ 3 ซึ่งตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะอุทิศตน ความคิด ความตั้งใจ เพื่อสร้างแนวทางพัฒนาให้มั่นคงในปัจจุบันจนตราบอนาคตเพื่อคนคูขาดอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ สิ่งที่เป็นมงคล สิ่งที่เป็นความดีงามที่เราปราถนาและไม่เกินวิสัยที่พึงมีพึงได้ ขออ้างอิงเอาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง พระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ปกป้องบ้านเมืองมาจนบัดนี้ สิ่งที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนวิญญานอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านท้าวสุรนารี หลวงปู่คง หลวงปู่คูณ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านจงประสบแก่พี่น้องทุกท่านทุกคน ด้วยความปรารถนาดีจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign