องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขโทรศัพท์ : 089-722-1796

นายบุญส่ง จัดนอก นางพยอม เจริญชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-790-0014
หมายเลขโทรศัพท์ :065-901-4338
นายชุม ยิ่งนอก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-845-4640
       
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign