องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
กองช่าง

นายทวีเดช วงศรีลา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพิสิษฐ์  สงพรหมราช นายวรพงศ์ กองเกิด
นายธีระพงศ์  ชุมสนาม
นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุขสันต์ บุญกลาง นายภานุมาส  การบรรจง นายทศพล พิมพ์เจริญวงค์
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign