องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
กองการศึกษา

  
นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
  นางวรุณยุภา พันธวิศิษฏ์  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
นางสาวอรปรียา  อินทรภิรมย์ -ว่าง-
ครู ครู
นางวรรณอุษา  ยิ่งนอก นางสาวรัตนา พึ่งกลาง นางณัฏฐ์คภัสร์  พิสุทธไทรงาม
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก

 
นางฉัตรชญา   พรมมานอก
นางสุกัญญา​  ฝอดสูงเนิน​ 
 นางสาวสาวิตรี  ศาลาแดง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign