องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

นางสาววาสนา รอดวินิจ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายภาคภูมิ ภูมิพาน
นางวรรณา  ยิ่งนอก  นายกิตติศักดิ์ ทุดปอ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
คนงานทั่วไป
 
 
 
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign