องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายเอกรัฐ ทองดีนอก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign