องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :

                        ตำบลคูขาด ได้แยกออกจากตำบลเมืองคง เมื่อปี พ.ศ.2512 ซึ่งในตอนแรกแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ต่อมาได้แบ่งแยกหมู่บ้านอีก ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปอบิด หมู่ 2 บ้านเมืองคง หมู่ 3 บ้านคูขาด หมู่ 4 บ้านโนนแดง หมู่ 5 บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ 6 บ้านดอนยาง หมู่ 7 บ้านน้อย หมู่ 8 บ้านหนองหนาด หมู่ 9 บ้านโคกเสี่ยว หมู่ 10 บ้านงิ้ว หมู่ 11 บ้านโคกเพ็ด หมู่ 12 บ้านหนองหว้า หมู่ 13 บ้านเหล่า หมู่ 14 บ้านวังยาว หมู่ 15 บ้านดอนเต็ง หมู่ 16 บ้านสนวน หมู่ 17 บ้านดงถาวร หมู่ 18 บ้านโนนตาแก้ว หมู่ 19 บ้านโนนทัน หมู่ 20 บ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ 21 บ้านโนนตาลพัฒนา 
 

 

                                                 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign