องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]63
2 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]63
3 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]61
4 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]63
5 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1ประจำปี 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]62
6 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]64
7 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]65
8 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]68
9 รายงานการประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]68
10 รายงานการประชุม สภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8