องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย. 64) [ 7 ต.ค. 2564 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]12
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]62
4 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.115-02 สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 19 พ.ค. 2564 ]63
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]62
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 [ 15 ก.พ. 2564 ]63
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกนังบดทับแน่น บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 [ 15 ก.พ. 2564 ]63
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมดป่าล้างท่อเมน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 [ 9 ก.พ. 2564 ]63
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 [ 2 ก.พ. 2564 ]63
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18 [ 29 ม.ค. 2564 ]62
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17