องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) [ 12 ก.ค. 2565 ]34
2 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูขาด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 มี.ค. 2565 ]100
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]144
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย. 64) [ 7 ต.ค. 2564 ]170
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]164
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]203
7 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.115-02 สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 19 พ.ค. 2564 ]201
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.115-02 สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลคูขาด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 10 พ.ค. 2564 ]66
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]208
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 [ 15 ก.พ. 2564 ]200
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกนังบดทับแน่น บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 [ 15 ก.พ. 2564 ]198
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมดป่าล้างท่อเมน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 [ 9 ก.พ. 2564 ]187
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 [ 2 ก.พ. 2564 ]234
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนตาแก้ว หมูที่ 18 [ 29 ม.ค. 2564 ]203
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]192
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 [ 21 ม.ค. 2564 ]200
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 [ 19 ม.ค. 2564 ]189
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 [ 15 ม.ค. 2564 ]199
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 [ 14 ม.ค. 2564 ]178
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9 [ 31 ธ.ค. 2563 ]194
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign