องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]14
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) [ 6 ก.ค. 2566 ]12
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 [ 3 ก.ค. 2566 ]19
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]21
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]31
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]27
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) [ 24 ม.ค. 2566 ]37
8 ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง [ 6 ธ.ค. 2565 ]43
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]34
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) [ 12 ก.ค. 2565 ]102
11 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูขาด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 มี.ค. 2565 ]168
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]210
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย. 64) [ 7 ต.ค. 2564 ]267
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]264
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]268
16 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.115-02 สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 19 พ.ค. 2564 ]275
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.115-02 สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลคูขาด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 10 พ.ค. 2564 ]125
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]303
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 [ 15 ก.พ. 2564 ]258
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกนังบดทับแน่น บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 [ 15 ก.พ. 2564 ]257
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign