องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 1 พ.ค. 2563 ]78
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 - 2562) [ 7 ก.ค. 2557 ]78
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2556-2560 [ 5 ก.ค. 2555 ]74