องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
ประกาศ อบต.คูขาด
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]79
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562(แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) [ 9 เม.ย. 2562 ]76