องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]307
2 รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 เม.ย. 2563 ]289
3 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนเมษายน 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]292
4 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]287
5 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 16 ธ.ค. 2558 ]298
6 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ธ.ค. 2557 ]341
7 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 25 ธ.ค. 2556 ]348
8 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผน 2555 [ 15 ม.ค. 2556 ]356
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign