องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 และไตรมาส 2) [ 12 เม.ย. 2565 ]15
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]12
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]84
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 และไตรมาส 2) [ 1 เม.ย. 2564 ]141
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]147
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]134
7 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]145
8 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 พ.ค. 2556 ]145
9 งบทดลองเดือนมีนาคม 2556 [ 29 มี.ค. 2556 ]132
10 งบทดลองเดือนมกราคม 2556 [ 31 ม.ค. 2556 ]134
11 งบทดลองเดือนธันวาคม 2555 [ 28 ธ.ค. 2555 ]128
12 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2555 [ 28 ธ.ค. 2555 ]127
13 ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 [ 13 ก.ย. 2555 ]130
14 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 [ 7 ก.ย. 2555 ]123
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 7 ก.ย. 2555 ]129
16 งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]120
17 งบทดลอง เดือนเมษายน 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]124
18 งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]116
19 งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]121
20 งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]122
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign