องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]19
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]82
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 และไตรมาส 2) [ 12 เม.ย. 2565 ]156
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]135
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]232
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 และไตรมาส 2) [ 1 เม.ย. 2564 ]322
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]335
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]308
9 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]326
10 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 พ.ค. 2556 ]321
11 งบทดลองเดือนมีนาคม 2556 [ 29 มี.ค. 2556 ]318
12 งบทดลองเดือนมกราคม 2556 [ 31 ม.ค. 2556 ]270
13 งบทดลองเดือนธันวาคม 2555 [ 28 ธ.ค. 2555 ]302
14 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2555 [ 28 ธ.ค. 2555 ]254
15 ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 [ 13 ก.ย. 2555 ]296
16 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 [ 7 ก.ย. 2555 ]296
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 7 ก.ย. 2555 ]303
18 งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]247
19 งบทดลอง เดือนเมษายน 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]258
20 งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]246
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign