องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]43
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 และไตรมาส 2) [ 12 เม.ย. 2565 ]110
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]100
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]194
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 และไตรมาส 2) [ 1 เม.ย. 2564 ]268
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]284
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]256
8 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]270
9 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 พ.ค. 2556 ]270
10 งบทดลองเดือนมีนาคม 2556 [ 29 มี.ค. 2556 ]260
11 งบทดลองเดือนมกราคม 2556 [ 31 ม.ค. 2556 ]233
12 งบทดลองเดือนธันวาคม 2555 [ 28 ธ.ค. 2555 ]245
13 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2555 [ 28 ธ.ค. 2555 ]219
14 ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 [ 13 ก.ย. 2555 ]249
15 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 [ 7 ก.ย. 2555 ]242
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 7 ก.ย. 2555 ]250
17 งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]214
18 งบทดลอง เดือนเมษายน 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]220
19 งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]211
20 งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]212
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign