องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลคูขาด
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประเภทข้อพิพาทที่ไกล่เกลี่ยได้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 [ 1 ก.พ. 2565 ]319
2 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท [ 1 ก.พ. 2565 ]401
3 คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลคูขาด [ 1 ก.พ. 2565 ]239
4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [ 1 ก.พ. 2565 ]234
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ [ 1 ก.พ. 2565 ]238
6 คำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ครั้งที่ 12 [ 1 ก.พ. 2565 ]225
7 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12 [ 1 ก.พ. 2565 ]204
8 แบบฟอร์มเอกสารในการดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย [ 1 ก.พ. 2565 ]1307
9 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดเลขทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและเลขประจำของเจ้าของเรีองของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12 [ 1 ก.พ. 2565 ]224
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign