องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบค.คูขาด