องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


กิจกรรมการติดรหัสพรรณไม้ ที่ป่าช้าบ้านปอบิด ภายใต้โครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้


วันที่ 30 มีนาคม 2564 กองส่งเสริมการเกษตร อบต.คูขาด จัดกิจกรรมการติดรหัสพรรณไม้ ที่ป่าช้าบ้านปอบิด ภายใต้โครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้