องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.คูขาด


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
อบต.คูขาด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.คูขาด โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.คูขาด เดินรณรงค์ทุกหลังคาเรือนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ณ ศาลาประชาคม ของหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 - 21 ทั้งนี้ได้รับความสนใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นอย่างดี