องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


ซ่อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9


16 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.คูขาด นำรถกระเช้าไฟฟ้าออกตรวจซ่อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน และมีแสงสว่างเพียงพอ  บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9

2023-08-31
2023-08-31
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-18
2023-06-27