องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


ซ่อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9


16 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.คูขาด นำรถกระเช้าไฟฟ้าออกตรวจซ่อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน และมีแสงสว่างเพียงพอ  บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9

2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-14