องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


ซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11


เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด มอบหมายเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.คูขาด พร้อมอนุมัติให้นำรถกระเช้าไฟฟ้า ลงพื้นที่ตามคำร้อง เพื่อซ่อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 ให้ใช้งานได้ตามปกติ

2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-14