องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


รับทุน"เด็กดี ศรีคงคนคร" ประจำปี 2565


วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด นำคณะครูและนักเรียน ศพด.บ้านเมืองคง/ศพด.บ้านหนองหนาด/ศพด.บ้านโนนตาแก้ว ที่ได้รับมอบทุนจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอคง (พชอ.คงคนคร) มอบทุนการศึกษาและบัตรประกาศนียบัตรให้เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน "เด็กดี ศรีคงคนคร" ประจำปี 2565 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 3 ราย  ณ ศาลาการเปรียญ วัดตะคร้อ อำเภอคง

2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-14