องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


สำรวจและแก้ไขไฟส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 12


วันพฤหัสบดี ที่  27ตุลาคม 2565  
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด ได้มอบหมายและอนุมัติให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง อบต.คูขาด นำรถกระเช้าไฟฟ้า ลงพื้นที่สำรวจและแก้ไขไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 และบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12

2022-11-21
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-10
2022-10-03
2022-09-30