องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


เตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตำบลคูขาด


วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ท่านปลัด สุกัญญา บัวสำราญ ปลัด อบต.คูขาด พร้อมทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตำบลคูขาด นำโดย นายพุฒ พงศ์รพีพร ปลัดอำเภอ นายอิทธิพัทธ์ วีระพัฒน์ กำนันตำบลคูขาด ลงพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลคูขาด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการสุ่มตรวจทบทวนเรื่องถังขยะเปียก จำนวน 92 ครัวเรือน
เพื่อประกาศหมู่บ้านถังขยะเปียกครบ 100%

2022-11-21
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-10
2022-10-03
2022-09-30