องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. ประจำปี 2566


นอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการแข่งขันกีฬา ศพด. ประจำปี 2566 โดยมีนายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ข้าง อบต.คูขาด
มีนักเรียน ศพด.บ้านโนนตาแก้ว/ศพด.บ้านเมืองคง และ ศพด.บ้านหนองหนาด ครู ผู้ปกครอง ร่วมโครงการในวันนี้

2023-01-17
2023-01-14
2022-12-20
2022-12-14
2022-12-09
2022-12-08
2022-12-06
2022-12-02
2022-11-21
2022-10-27