องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566


วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา มาบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้นำหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.คูขาด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.คูขาด

2023-05-23
2023-05-11
2023-04-28
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-20
2023-04-07
2023-03-14
2023-03-09
2023-01-17