องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566


วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา มาบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้นำหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.คูขาด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.คูขาด

2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-10
2024-03-22
2024-03-21
2024-02-09