องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


พิธีพระราชทานมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น ให้แก่ คุณพ่อสติ๋ม มีทอง ผู้ประสบอัคคีภัย


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศพด.บ้านเมืองคง(หลังเดิม) หน้าศาลหลักเมืองบ้านเมืองคง นายอำเภอคง นายก อบต.คูขาด ประธานสภา และสมาชิกสภา กำนัน ผญบ. ม.1-21 อสม.เขต รพ.สต.คูขาด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอคง และพนักงาน อบต.คูขาด ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทีมงานป้องกันฯจังหวัดนครราชสีมา ในพิธีพระราชทานมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น ให้แก่ คุณพ่อสติ๋ม มีทอง ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง บ้านเลขที่ 105/1 บ้านเมืองคง ม.2 ทั้งนี้ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับกำลังใจจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกๆท่านที่มาร่วมงานและพี่น้องตำบลคูขาด 
 และขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่สายรุ้ง เศษมา ผู้ช่วย พี่ๆ อสม. ที่ได้ให้การต้อนรับในวันนี้
#คนอำเภอคงคนคูขาดไม่ทิ้งกัน

2023-05-23
2023-05-11
2023-04-28
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-20
2023-04-07
2023-03-14
2023-03-09
2023-01-17