องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง หมู่ 3 /หมู่12 และเด็กนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุ หมู่ 12


วันที่พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ท่านปลัดสุกัญญา บัวสำราญ หัวหน้าวาสนา รอดวินิจ หัวหน้าสำนักปลัด นายวัชรินทร์ จินตนามณีรัตน์ นักพัฒนาขุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย ท่านผู้ใหญ่ไชโย กล้าหาญ ท่านแววตา กล้าหาญ สมาชิกสภา ม.3 ท่าน /ผอ.เทอดพงศ์ พันธวิศิษฏ์ คุณหมอและทีมงาน อสม. รพ.สต.คูขาดลงพื้นที่บ้านคูขาด ม.3 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง หมู่ 3 /หมู่12 และเด็กนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุ หมู่ 12

2024-03-22
2024-03-21
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-13
2024-01-12