องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด จัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายในงานมีการแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง กิจกรรมการแข่งขันเล่นเกมส์ การตอบปัญหาชีงรางวัล โดยมีผู้ปกครองและเด็กๆภายในตำบลคูขาดเข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

2024-03-22
2024-03-21
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-13
2024-01-12