องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


ธนาคารขยะบ้านปอบิด ประจำเดือนมกราคม 2567


วันที่ 9 ่มกราคม 2567 กิจกรรมธนาคารขยะบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 ได้เปิดรับฝากขยะ ตามโครงการธนาคารขยะบ้านปอบิด โดยได้รับความสนใจ มีสมาชิกนำขยะมาฝากเป็นจำนวนมาก โดยเปลี่ยนขยะเป็นเงิน  ลดการเพิ่มขยะในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

2024-03-22
2024-03-21
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-13
2024-01-12